روحانی و ترزا می در نیویورک دیدار می کنند

خبرگزاری تسنیم
در حال انتقال به منبع خبر