طرح زمستانه کتاب در روند فروش کتاب موثر است

علی میرباقری بیان کرد: طرح زمستانه کتاب در روند فروش کتاب در کتاب‌فروشی موثر بوده و از این رو که مردم را به خرید کتاب تشویق می‌کند خوب و مفید است.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir