بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران وزارت نفت ابلاغ شد +سند

کارگر آنلاین | پیرو ابلاغ قانون تفسیر بند (و) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور مصوب ۲۷/۷/۱۳۹۹ مجلس محترم شورای اسلامی و بخشنامه شماره ۳۷۹۵۹۹ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۹ معاون محترم رئیس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، موارد زیر در مورد ایثارگرا مشمول ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حکامیت قانون برنامه پنجم توسعه کشور (سال ۱۳۹۰ تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۵) به صورتی غیر از استخدام رسمی توسط شرکت‌های اصلی تابعه وزارت نفت و به صورت مستقیم بکاریگری شده و در حال حاضر با شرکت رابطه استخدامی داشته باشند (قرارداد پیمانی/ مدت موقت/ مدت معین)، با رعایت سایر مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت جهت اقدام ابلاغ می‌گردد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir