"فروی":: اظهارنظر حسابرس و بازرس در خصوص افزایش سرمایه // سرمایه فعلی: ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال // مبلغ افزایش سرمایه: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال // درصد افزایش سرمایه: ۵۰ درصد // منبع تأمین افزایش سرمایه:: مبلغ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته // قیمت تئوریک سهم: ۴۴,۶۳۱ ریال // با توجه به قیمت پایانی امروز سهم به مبلغ ۶۶,۹۴۷ (ریال) و افزایش سرمایه ۵۰ درصدی، قیمت تئوریک سهم (قیمت بعد از انجام افزایش سرمایه، بدون افت یا رشد) مبلغ ۴۴,۶۳۱ ریال است

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir