مگر قرار نبود پرونده شفر با صفر ریال بسته شود؟

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری