در کشور قول‌های زیادی داده می‌شود اما به آن‌ها عمل نمی‌شود

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir