افتتاح نخستین کارگاه ملی مجسمه تراشی در آبادان

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری