خودروسازان در نبود رقابت سلایق و خواسته هایشان را به مردم تحمیل می کنند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری