تیکه ای دیگر در پایتخت؛ منظورشان چه کسی بود؟

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری