خلق مجسمه های سنگی در حضور مردم در آبادان توسط مجسمه ساز بوکان

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری