فصل دوم برنامه روایت هیأت روی آنتن می رود

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری