آب رسانی سیار به ۷ روستای چادگان

روزنامه عصر اصفهان
در حال انتقال به منبع خبر