کاهش روابط دیپلماتیک فیلیپین و کانادا در پی تشدید جنگ زباله میان دو کشور

باشگاه خبرنگاران
در حال انتقال به منبع خبر