استعلام بها جهت : آگاهی بخشی و تنویر افکار عمومی جهت شناخت و حفاظت از گونه پرنده حمایت شده و در معرض خطر انقراض هوبره برابر استعلام بها و مدارک پیوست

شرکت ارتباط گستران هزاره
در حال انتقال به منبع خبر