اپراتورها مدت زمان قطعی اینترنت را به مدت اعتبار بسته ها اضافه کنند

فصل اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری