پارس جنوبی؛ میدان نفتی اسما مشترک اما رسما برای قطر!

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری