معاون تامین مالی شرکت تامین سرمایه «بانک ملت» مطرح کرد: توسعۀ ابزارهای تامین مالی از مهم ترین برنامه های نهاد ناظر در حمایت از رونق تولید

خبر طلایی
در حال انتقال به منبع خبر