شهید صیادشیرازی همواره آرزوی رسیدن به رفقای شهید خود را داشت

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری