فرودگاه آبادان زیرساخت اقتصادی برای جنوب غرب کشور است/ پیشرفت مطلوب پروژه ترمینال جدید

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری