دستگاه های اجرایی خوزستان برای مقابله با ویروس کرونا بسیج شوند

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری