ارتش تا ریشه کن شدن ویروس کرونا در کنار مردم ایستاده است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری