انفجار سومین نفتکش در ساحل الفجیره!

ناطقان
در حال انتقال به منبع خبر