افزایش نرخ ارز با هدف کسب درآمد توهم بزرگ است

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری