دو نفت کش بزرگ در دریای عمان هدف حمله قرار گرفت

با اقتصاد
در حال انتقال به منبع خبر