اولین بانوی شهردار در استان قزوین فعالیت خود را آغاز کرد

خبرگزاری مهر
در حال انتقال به منبع خبر