رزمایش بزرگ نظامی ایران و عمان برگزار شد

راه مبین
در حال انتقال به منبع خبر