تخلیه منازل در برخی مناطق ایتالیا در پی شرایط نامساعد جوی

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری