تاثیر سامانه اخیر در وضعیت بارشی کشور

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری