فیلم | شینزو آبه پس از دیدار با روحانی چه گفت؟

فانوس نیوز
در حال انتقال به منبع خبر