در گروه معدنی معاملات متعادل و مثبت است. ومعادن در قیمت ۱۷۶۷ تومان صف خرید دارد. کچاد، کدما، تاصیکو و سایر نماد ها مثبت و در سقف قیمت روزانه دنبال می شوند.

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری