40 واحد صنف خیاطی و تولیدی در منطقه 19 اخطاریه دریافت کردند

پایگاه خبری تحلیلی شهر فردا
در حال انتقال به منبع خبر