رمز پیروزی بر این ویروس نوپدید همکاری، هماهنگی و عزم ملی و استانی است

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری