اتمام مرکز توریست درمانی در کرمانشاه ۴۰ میلیارد تومان نیاز دارد

پایگاه خبری تحلیلی شهر فردا
در حال انتقال به منبع خبر