جوان نخبه ما باید به ایرانی و مسلمان بودن، خود افتخار کند / در کار دانشگاه ها نقص های زیادی وجود دارد که باید رفع شود / لزوم تعامل دو جانبه میان نخبگان و نظام مدیریت کشور

دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
در حال انتقال به منبع خبر