توضیح سخنگوی وزارتخارجه درباره بازگرداندن دانشجویان ایرانی حاضر در ایتالیا

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری