استفاده از ماسک در داخل هواپیماها اجباری شد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری