شنیده ها حاکی است که ربیعی، در یک قدمی خداحافظی با هلدینگ خلیج فارس قرار گرفت! / تایید استعلام منوچهری برای کوچ به هلدینگ خلیج فارس

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری