فولاد مبارکه، الگوی مصرف آب بین تولیدکنندگان

به گفته رئیس مشترکین درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان، فولاد مباركه در مصرف آب الگو به حساب می آید.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir