این دولت است که دستش را در جیب تامین اجتماعی فرو برده

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری