​پرداخت بخشی از مطالبات فیلمسازان از نمایش فوتبال در سینما

تقریب نیوز
در حال انتقال به منبع خبر