حمله به ۲ کشتی مرتبط با محموله های ژاپن در تنگه هرمز

سیمرغ
در حال انتقال به منبع خبر