صنعت نفت در شرایط سخت تحریم فراتر از حد توان فعالیت کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
لیگ برتر فوتبال
لیگ برتر فوتبال
لیگ برتر فوتبال
لیگ برتر فوتبال
لوگوی واحد مرکزی خبر واحد مرکزی خبر . . ( ۳۲)
بازار گل شب بو
بازار گل شب بو
بازار گل شب بو
بازار گل شب بو
لوگوی ایمنا ایمنا . . ( ۲۰)