لقمه گنده تر از دهان یعنی این!

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری
میزان ( ۲۱)

انسان و حیوان