کارگری که ۷هزارنفر را مشغول به کار کرد

در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری