صدا کمان پنبه زن

پنبه زنی یکی از پیشه های قدیمی است که در آن پنبه زن انواع لحاف و تشک را با ابزار دست خاص خود تولید می کرد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir