به جای غصه خوردن پسته هم نمی توان خورد

مشرق نیوز
در حال انتقال به منبع خبر