لزوم راه اندازی پویش های مختلف به منظور معرفی قرآن

قرآن این کتاب آسمانی و هدایت کننده را نباید تنها مختص مناسک دینی و عبادی دانست بلکه این کتاب می تواند راهگشای بشریت در حوادث و بحران های گوناگون باشد از این رو لازم است با راه اندازی پویش های گوناگون زمینه معرفی قرآن را برای همه مردم جهان فراهم کرد.

(در صورت عدم انتقال، اینجا را کلیک کنید) موتور جستجوی تخصصی خبر Tnews.ir