میخیتاریان : امری بیشتر به مسائل تاکتیکی توجه می کرد، بنابراین نقش من تغییر کرد

پارس فوتبال
در حال انتقال به منبع خبر
دیگران می‌خوانند سرخط اخبار تصویری