کاهش قیمت هایی که سیاسی است نه اقتصادی/برجام را به معیشت گره زدیم تا مطالبات برای انعقاد برجام بالا برود!+فیلم

شعار سال
در حال انتقال به منبع خبر