دری نجف آبادی : واحدهای صنعتی بزرگ باید حفظ شوند

اکو نیوز
در حال انتقال به منبع خبر